MAARTEN VAN KESTEREN
MAARTEN VAN KESTEREN
architect
 
 

THESIS HOLLANDSCHE SCHOUWBURG
On Mokum, the Plantage, Hollandsche Schouwburg, Hervormde Kweekschool, memory and myth.

 
 
 
 
 

Nominated as a finalist of De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige bond, Six penning